Pasen in de beeldende kunst
lezing door kunsthistorica Karin Haanappel

Pasen is het belangrijkste feest van de christenen, waarbij zij de verrijzenis van Christus uit de dood herdenken. Tijdens de dagen voor Pasen staan de gelovigen stil bij het lijden van Christus. De afgelopen eeuwen is het christelijke passieverhaal een grote bron van inspiratie geweest voor veel kunstenaars en componisten. Tijdens deze lezing zullen we kennismaken met een verscheidenheid aan kunstwerken (zowel beeldend als muzikaal) rondom de opstanding van Christus. Veel van deze voorstellingen zijn pas goed te begrijpen wanneer je vertrouwd bent met Bijbelverhalen, apocriefe geschriften, theologische verklaringen van kerkvaders, volksverhalen en legenden….. Ook voorchristelijke religies hebben invloed gehad op het paasfeest. Daarom zullen we ook ingaan op de oorsprong van het lentefeest, waar godinnen, eieren en hazen een rol vervullen.

Meer informatie of boekingen voor deze lezing, mail naar This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it